Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

 • Ingvar
 • Bio
 • Human 2.0 visioon
 • Otsingud ja esimesed õpetajad 

  Sündisin Tartumaal (1962). Kodust sain kaasa hooliva suhtumise loodusesse ja uuriva, insenertehnilise eluvaate. Juba varakult hakkasin huvi tundma selle kohta, mis toimub looduses, välises maailmas ning ka minu endaga. Mul oli palju küsimusi, kuid polnud vastuseid. Süvenesin. Soovisin nendele küsimustele lahendusi.

  CollapseBelow

  Esimesed kokkupuuted joogaga, toona Nõukogude Liidus keelatud süsteemiga, olid teismeeas, põhjalikuma praktiseerimisega alustasin 1981. Otsisin vastuseid oma ekstentsiaalsetele küsimustele ja külastasin 1980–1990ndatel paljusid õpetajaid nii kodu- kui välismaal. Õppisin ning ka praktiseerisin idamaiseid võitluskunste (karate, kung-fu), loodusravi (akupunktuur), erinevaid joogaliike (radža, buddhi ja agni jooga), nii budistlikke, dzogcheni, šamanismi kui Casteneda õpetusi. Sain pühendused dzogcheni  kooli õpetajalt Namkhai Norbult; Drigung Kagyu kooli pealaamalt Chetsang Kyabgon Rinpochelt; samuti budistlikelt õpetajatelt Drubwang Rinpochelt ja Chhimed Rigdzin Rinpochelt. Kuid ka nende õpetuste kaudu ei leidnud ma ammendavaid vastuseid. Jätkasin uurimist omal käel.

  Babaji kriya jooga, kui tee lõplike lahendusteni

  1992. aastal alustasin radža ja buddhi jooga kursuste juhendamisega, osales sadu inimesi. 1993. aastal panime koos õpilastega aluse Lilleoru õppe- ja elukeskkonnaks kujunenud teadliku muutuse keskusele. Õpilastega koos praktiseerides ja testides läbisime sadu erinevaid tehnikaid ja õpetusi. Otsisin tervikpilti, kuid mingid osad olid endiselt puudu.

  CollapseBelow

  2000. alguses sain pühenduse veedalikesse teadmistesse Haidakhani Babaji ašramite juhilt Šri Munirajilt. Sellest ajast alates viime Lilleorus läbi veedalikke tuletseremooniaid ehk havaneid. 2004. aastal pühendas Durga Ahlund mind Tamili 18 Siddhar traditsiooni kuuluvasse Babaji kriya joogasse. 2007. aastal pühitses M. Govindan Satchidananda mind kriya jooga kõrgeima astme meisterõpetajaks ehk acharyaks, vaimse nimega Ishwarananda. Neilt pühendustelt saadud tehnikate rakendamisel sain taipamisi, mille tulemusel läksid kõik minu eelnevatel aastatel kogunenud teadmised kokku tervikpildiks. Läbi järjepideva süvenemise, praktiseerimise ja vahetu elulise kogemuse jõudsin selleni, mida iidsetes traditsioonides kutsutakse oma algse, tegeliku Mina (taas)avastamiseks ehk eneserealisatsiooniks. Leidsin vastuse küsimustele „kes ma olen?“ ja „mida ma siin teen?“ 

  Uue õpetuse kujunemine

  Pühendasin aastaid selliste tehnikate loomisele, mis aitaksid ka teistel oma algset olemust taibata. Nägin, et joogaõpilaste suurim takistus on autopiloot - automaatne emotsioonide ja mõtete aktiveerumine. Asja lähemalt uurides leidsin meetodid, kuidas seda automaatselt osa vähendada ja minna üle teadlikkusele kui uuele paradigmale.

  CollapseBelow

  Edasi olen meetodit veelgi lihtsustanud ja nüüd on see kasutatav ka ilma igasuguse joogaliku taustata inimeste poolt. Nii kujuneski 2008. aastaks välja viieosaline Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) meetod ja kursuste sari. Alates 2010. aastast on mind kutsustud õpetama ka välismaale, viimati lisandusid 2017. aastal Venemaa ja 2018. aastal USA

  Tänaseks olen praktiliselt ja joogalikku uurimisviisi kasutades uurinud inimese sisemaailma 35+ aastat. Sellest 25 aasta jooksul on kogunenud väärtuslik kogemustepagas inimeste juhendamises. Kahest minu poolt edasi antavast peamisest õpetusest on TMK just igapäevase elutegevuse uuele tasemele tõstmiseks ning Babaji kriya jooga edasiseks süvenemiseks. 

  Dialoogi algus teadusega

  2016. aastal sai alguse dialoog akadeemilise maailmaga, mil jagasin esmakordselt oma empiirilise uurimise kogemusi teadlikkuse rakendamise olulisusest isikliku jätkusuutlikkuse saavutmiseks. Selle dialoogi raames tutvustasin 2016. aasta juulis teadlikkust kui jätkusuutliku / jätkusuutmatu arengu võtmeküsimust (Awareness as the key to (Un)sustainability)  Saksamaal Karlsruhe Tehnikaülikooli seminaril.

  CollapseBelow

  Seejärel sain kutse osaleda kaasautorina teaduskogumikus “Personal sustainability”, mis ilmus 2018. aasta märtsis Routledge teaduskirjastuse poolt. Sama aasta aprillis toimus Norras psühholoogiakonverents “Emotion Revolution” , kus esitasin oma meetodit ja uut lähenemist emotsioonidele postersessiooni käigus. 2018 aasta 11-13. juulis Lilleorus aset leidnud konverentsil „Teadlike kogukondade tarkus“ toimus mitu isikliku jätkusuutlikkuse teemalist töötuba, mille käigus avasin teadlikkuse kasutuse ja sisemaailma tundmise võtmerolli jätkusuutlike positiivsete muutuste saavutamises.

  Tegevus sisemaailma hariduse vallas

  25 õpetamise hooaja jooksul on eri riikides kokku toimunud üle 3000 inimarengu teemalise loengu, neid salvestisi on võimalik leida ja tellida human.ee lehelt. 2018 ilmus esimene raamat „Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus“, mis leidis lugejate poolt sooja vastuvõtu ja muutus poodides bestselleriks. 2018 ilmus ka esimene ingliskeelne raamat "Turning Point", mis avab täiesti uue, teadlikkusel põhineva vaate inimloomusele ning meie potentsiaalidele.

  Isiklik elu

  Elan oma perega Eestis, olen abielus ja kolme täiskasvanud lapse isa. Pean lugu loodusest ja rahulikust elukeskkonnast. Olen käinud mitmeid kordi Indias, kuid ma ei järgi hinduismi religioonina - pigem olen avastanud seal pühaks peetavad sümbolid erinevate looduslike printsiipidena. Lilleoru ehitamise aegadel ja vahel ka nüüd võib mind näha toimetamas nii ekskavaatori kui trimmeriga. Võimalusel tegelen puutööga. Kursuste ja õpetusega seotud tegevuste ning arenduste korraldamisega tegeleb minu poolt asutatud ettevõte Human OÜ.