Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

19.04.2018 - Ingvar Villido töö emotsioonide uurimisel leidis rahvusvahelise kajastuse

Ingvar Villido osales 16. – 19. aprillil 2018 Norras “Emotion Revolution” kongressil, kus tutvustas ka oma uudsest inimesekäsitlusest lähtuvat lähenemist emotsioonidega toimetulekule.

Maailmas pole varem toimunud ühtegi emotsioonide teemale pühendatud psühholoogiakongressi spetsialistidele, sest siiani on peetud inimeseks olemise ja ka psühhoteraapia juures kõige olulisemaks mõttetegevust ning emotsioone on käsitletud kui võrdlemisi ebaolulisi nähtuseid.

Psühholoogiakongressil osales üle 700 inimese 30 erinevast riigist. Tutvustati kuut maailmas esirinnas olevat psühhoteraapia meetodit. Kohale olid tulnud nende meetodite loojad-arendajad, oma valdkonna tippspetsialistid. Kõigi kuue meetodi loojad rõhutasid ühisosana, et oma emotsioonide märkamine, nende mõju avastamine ja järgnev oskuslik toimetulek on määrav iga inimese vaimses tervise ning heaolu puhul. EFT meetodi esindaja Dr. Leslie Greenberg rõhutas, et kõikide probleemide keskmes on alati emotsioon. Ühiselt nõustuti, et on vaja läbimurret emotsioonide rolli mõistmisel ning nendega toime tulemisel.

Ingvar Villido tutvustas kongressil stendiettekannete osa oma aastatepikkuse kogemusliku uurimustöö tulemusel sündinud  täiesti uudset lähenemist emotsioonidega toimetulekule – iseseisvat ja valikulist automaatselt aktiveeruvate emotsioonide vabastamist Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) meetodil. Ingvar Villido stendiettekanne põhines tema artiklil “Awareness as the new paradigm for personal sustainability”, mis ilmus märtsis Routledge teaduskirjastuse poolt avaldatud kogumikus “Personal Sustainability”.

Konverentsi raames kohtus Ingvar Villido ühe peaesineja Dr. Steven Hayes’iga, kes on ACT meetodi (Acceptance and Commitment Therapy) looja. Tema psühhoteraapiale lähenemise üheks oluliseks baasiks on Mindfulness, kuid ta on näinud, et sellest üksi ei piisa. Nagu ka Ingvar Villido, nii arvab dr. Steven Hayes, et toimiv sekkumine peaks olema praktiline ning koheselt käitumist muutev. Ingvar Villido ja dr. Steven Hayes on ühel seisukohal ka selles, et kaasaegne peavoolu meditsiin ei paku üldjuhul inimesele endale võimalust muuta oma elu paremaks ilma ravimiteta ning mõlemad leiavad, et inimestel on vaja arendada enda psühholoogilist paindlikkust rakendades selleks õpitud oskusi. Dr. Steven Hayes rõhutas kongressi lõpupaneelis, et maailmas on vaja täiesti uut, kõigist senistest teraapialahendustest erinevat, ennetava ning proaktiivse rõhuasetusega lähenemist kogu inimese sisemaailma käsitlemisele.

Ingvar Villido kohtus ka Dr. Allan Abbass’iga, kes on ISTDP (Short-Term Dynamic Psychotherapy) üks peamisi arendajaid. Dr. Allan Abbass ravib patsiente, kelle erinevad kehalised kaebused on kujunenud emotsioonide allasurumise tõttu ning ta esitles mitmeid näiteid, kus emotsioonid keha funktsioneerimist kahjustasid või keha lausa lõhkusid. Dr. Allan Abbass’i ja Ingvar Villido seisukohad kattuvad selles, et üks inimeste peamisi probleemi tekitajaid on liigne intellektualiseerimine – pidev mõtlemine, argumenteerimine ja spekuleerimine emotsioonide teadvustamise asemel. Dr. Allan Abbass’i töö terapeudina kinnitab, et juba emotsiooni teadvustamine ja selle konteksti taipamine võimaldab muutust, mille tagajärjel patsiendi füüsilise keha negatiivsed sümptomid lakkavad. Erinevalt Ingvar Villidost dr. Allan Abbass siiski kahtleb depressioonivaba inimkonna võimalikkuses, küsides: “Kes kõigile nendele inimestele selle teraapia kinni maksta suudab?”. Seepärast tutvustas  Ingvar Villido ka dr. Allan Abass’le TMK meetodit, mis võimaldab igal inimesel vabastada oma emotsioone iseseisvalt ja koheste tulemustega.

Konverentsi lõpus jäi kõlama tõdemus, et emotsioonide valdkonnas on vaja revolutsiooni – on aeg asetada emotsioonid kesksele kohale nii praegust inimkäitumist seletavates kirjeldustes kui ka psühhoteraapias. Ingvar Villido loodud unikaalsed TMK tehnikad on suur panus selle revolutsiooni läbiviimisele maailmas.