Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability: A Practitioner’s Perspective on the Sustainability Transition

Märtsis ilmus maailma juhtivalt humanitaar- ja sotsiaalteaduste kirjastuselt Routledge uut uurimissuunda loov raamat “Personal sustainability” isiklikust jätkusuutlikkusest. Ingvar Villido kirjutas sellesse raamatusse peatüki teadlikkusest kui uuest paradigmast pealkirjaga “Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability: A Practitioner’s Perspective on the Sustainability Transition”.  

Jätkusuutmatust arengust on saanud üks tänapäeva maailma põletavamaid probleeme. Jätkusuutlikkusega seotud probleemide keerukus seisneb valdkondadeülesuses, mistõttu olemasolevad lahendused enamasti ei toimi. Peavoolu lähenemine kestlikule arengule keskendub välistele, kollektiivsetele ja globaalsetele makroprotsessidele, jättes mikrotasandi intra- ja interpersonaalsed aspektid tähelepanuta.

Uurimismonograafia eesmärgiks ongi seda lünka täita ja luua alus edasiteks uuringuteks ja diskussiooniks. Jätkusuutlikkuse uurijate Oliver Parodi ja Kaidi Tamme poolt toimetatud transdistsiplinaarne kogumik sisaldab 12 artiklit rahvusvahelistelt uurijatelt ja praktikutelt, keda võib nimetada uue uurimisvaldkonna poineerideks. Raamat kaardistab uut uurimisvaldkonda ja pakub uute jätkusuutlikkust mõjutavate teemade originaalset esmaanalüüsi.

Ingvari artikkel teadlikkusest kui uuest paradigmast isikliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks on raamatu üheksas peatükk. Tema artikkel avab sisemaailma uurinud praktiku vaate jätkusuutliku arengu toimumise tingimustele. Ta rõhutab, et leidmaks lahendusi globaalsele jätkusuutlikkuse kriisile, tuleb põhjalikumalt uurida individuaalsel tasandil toimuvaid protsesse. Artiklis arutab Ingvar detailselt kaht põhimõtteliselt erinevat lähenemist: tänapäeval domineerivat mental-emotsionaalset paradigmat, mida ta nimetab vanaks paradigmaks, ja teadlikkust kui uut paradigmat.  

Ingvar väidab, et hetkel domineeriv arusaamine inimese identiteedist, rollist ja võimetest lähtub väga piiratud emotsionaal-mentaalsest paradigmast. Toetudes oma empiirilistele uuringutele leiab ta, et probleemide ja konfliktide juured on paljuski inimkäitumise ja –mõtlemise reflektoorsuses ja teadmatuses sisemaailma protsesside osas. Selle asemel, et püüda seda vana paradigm “parandada”, soovitab Ingvar minna üle uuele paradigmale, mis toetub üha ulatuslikumale teadlikkuse kasutuselevõtule.

Ingvari sõnul on uuele paradigmale üleminekuks vaja lõpetada automaatselt omaks võetud väärtuste, normide ja harjumuste järgimine. Pikas perspektiivis saavad loovad, taiplikud/arukad ja terved indiviidid kestlikult toimida vaid siis kui nad vähendavad oma emotsionaalsete ja mentaalsete komplekside osakaalu ja suurendavad teadlikkuse kasutust. See võimaldab inimesel muuta iseseisvalt oma elu ja teeb sotsiokultuurilise keskkonna kujundatud reflektoorsest olendist targa, iseseisva ja õppimisvõimelise realist – tõelise homo sapiens sapiensi. Selline indiviidi tasandil aset leidev muutus toetab ka vajalikke muudatusi välismaailmas.

Raamat: 214 lehekülge
Formaat: kõvakaaneline, lisaks e-raamat
Keel: inglise keel
Esmatrükk: 2018
ISBN: 9781138065086
Väljaandja: Routledge

Sisukord:
1. Personal Sustainability – Exploring a New Field of Sustainable Development Oliver Parodi and Kaidi Tamm
2. Sustainability, Culture and Personal Virtues Reiner Manstetten
3. Psychology of Sustainability – Psychological Resources for Sustainable Lifestyles Marcel Hunecke
4. Care of the self and "Bildung" as condition for and result of personal sustainability Michael Niehaus, Dirk Schmidt and Shirli Homburg
5. Sustainable Development: A Matter of Truth and Love Oliver Parodi
6. Sustainability in crisis: a perspective of subjective body as ‘healing’ force Sabin Wendhack
7. Developing Intra-personal Skills as a Proactive Way to Personal Sustainability: the Preventive Side of the Mental Health Equation Helena Lass
8. Inner Conflict Resolution and Self-Empowerment as Contribution for Personal Sustainability on the Case of Intentional Community Practices Stella Veciana and Kariin Ottmar
9. Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability: A Practitioner’s Perspective on the Sustainability Transition Ingvar Villido
10. Reflexivity: Balancing the Metanarratives of Sustainable Development Kaidi Tamm
11. Sustainability without the I-sense is Nonsense: Inner ‘Technologies’ for a Viable Future and the Inner Dimension of Sustainability Shelley Sacks
12. Personal Sustainability – Conclusions and Perspectives Oliver Parodi, Kaidi Tamm and Sabin Wendhack