Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

 • Õpetused
 • Teadliku Muutuse Kunst
 • Babaji kriya jooga
 • ASK Ingvar
 • Uus, sisemaailma käsitlev haridus

  Minu õpetused aitavad sul aru saada sinust endast. Sul on lihtsam mõista põhjuseid, miks asjad on sinu elus just nii, nagu nad on. Inimestega töötades olen leidnud kinnitust joogalikule tõdemusele, et inimesed elavad ligi 95% oma elust autopiloodil ja on vaid 5% ajast teadvel, kontaktis vahetu tegelikkusega. Teadveloleva inimese kohta võib öelda "ärganud."

  Alateadvusest lähtuva inimese kohta aga "uinunud" - ta näeb und lahtiste silmadega, olles juhitud mõistuse poolt tekitatud ja emotsioonide poolt toetatud illusioonist, mida ta peab tegelikkuseks. See tähendab, et pea 8 miljardit inimest elab automaatset ja alateadlikku elu, mida nad ise teadlikult ei kujunda, juhituna autopiloodist. Kõikide minu poolt antavate õpetuste eesmärgiks on aidata sul suurendada teadlikkuse osakaalu oma elus, et ärgata harjumuste unest ja elada elusamat elu. Saad omamoodi juhendi, kuidas ise oma elu paremaks kujundada. 

  Kas kannatused on paratamatus?

  Miljardid inimesed maailmas ei ole oma eluga rahul. Neid häirivad minevikusündmused või tulevikukujutlused. Nad ei saavuta oma eesmärke, kuna kogevad igapäevaselt kannatust tootvaid emotsioone - ebakindlust, muret, pettumust, tüdimust, viha, kadedust, kurbust, ärevust, häbi, abitust, laiskust, rahulolematust, mõttetust, üksindust, vastumeelsust jne., koos samalaadsete mõtetega.

  CollapseBelow

  Üks meie probleemide juurpõhjus on õpetatus - oleme õppinud pidama oma probleeme paratamatuks ja isegi loomulikuks. Teine juurpõhjus on see, et me ei tea, kuidas kord juba õpitust vabaneda. Arvamus, et teised on süüdi sinu kannatustes ja probleemides, on ekslik. Tegelikult toimuvad kõik reaktsioonid sinu sees ja sisemaailmas aset leidev dikteerib kogu su elu. Pöördumine väljapoole leevenduse otsimiseks, nt. meelelahutuse, toidu, alkoholi, ravimite ja narkootikumide, ostlemise või spordi poole, toob vaid ajutist kergendust. Töötades inimestega olen näinud, et ka tänapäeva psühholoogia ja psühhiaatria poolt pakuvad lahendused on ajutised, sest inimeste probleemid korduvad ega lahene lõplikult. Miks mitte vabastada end sellest kannatuste rattast ise?

  Praktilised teadmised, mida saad usaldada

  Õpetan teadvuse kvaliteetide aktiivset kasutamist. Need on vahendid, mis võimaldavad igaühel oma sisemaailma takistused ise ja jäädavalt lahendada. Need teadmised aitavad sul suurendada teadlikkuse osakaalu oma elus ja vabaneda harjumuseks kujunenud reaktsioonidest. Õpetades pean oluliseks selgelt eristada teooriat ning praktilist oskust, mistõttu julgustan sind uurima, oma kogemust saama, küsimusi küsima.

  CollapseBelow

  Minu loengutel ja kursustel avastad sa uue vaate endale ja ümbritsevale – uue paradigma. Neid teadmisi kasutades muutud sa vabamaks, iseseisvamaks ja oma elu kujundamine soovitud suunas muutub üha lihtsamaks. Avastad peagi, et elada õnnelikult, kannatustest vabana, on sulle jõukohane. Nende õpetuste lõplik eesmärk on täielikult vabastada inimene automaatsete emotsioonide ja mõttetegevuse küüsist nõnda, et elu juhib inimese tegelik Mina. Nii saab autopiloodil elanud inimesest tõeline Homo sapiens sapiens - Human 2.0. Selline, inimese sisemaailmas algav, isiklikku jätkusuutlikkust toetav muutus on nagu vaikne revolutsioon, mis ületab indiviidi tasandi – teadlikkuse kui uue paradigma kasutuselevõtt võimaldab esile tulla arukusel ja lahendada pea kõik inimkonna ees seisvad väljakutsed.

  Kaasaegse õpetuse iidsed juured

  Oma tegevusega jätkan maha-siddhar Agastyari poolt loodud õpetusliini, taas-elustades ja õpetades iidseset Tamili 18 Siddhar traditsiooni. Siddhar on joogameister ja pühak, kes on saavutanud täiuslikkuse ja katkematu samasuse algse teadvusega. Ta valdab oma teadlikkust meisterlikult, olles teostanud selle varjatud omadused. Ka Kriya joogale aluse pannud Kriya Babaji kuulub sellesse traditsiooni. Siddhar kirjeldus wikipedias.

  Kuidas õpetusest osa saada?

  UUS! ASK Ingvar - kui soovid paremini mõista endaga toimuvat, oma suhteid, probleeme või võimalusi, saada oma küsimus siin. 

  Teadliku Muutuse Kunst (TMK) on teadlikkuse kasutamisel põhinev meetod igapäevase elukvaliteedi tõstmiseks. TMK läheb kaugemale kui mindfulness, võimaldades lisaks toimuva märkamisele iseseisvalt automaatsetest emotsioonidest ja mõtetest ka vabaneda. Loe lähemalt.

  Babaji kriya jooga (BKY) on iidne inimeseõpetus, mis aitab süvendada oma teadliku tegutsemise oskust, arendada oma võimeid ja avada oma varjatud potentsiaalid. Loe lähemalt.

  Raamat "Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus" sisaldab teadmisi ja praktikaid sisemaailmas orienteerumiseks, teadlikkuse avastamiseks ning emotsioonide vabastamiseks. Uuri siit.

  Loengute salvestised - teadlikkusest, armastusest, kehakaalust, saatusest, egost jt. Uuri siit.

  Mis on sinu jaoks võimalik?

  Tuhandete õpilaste positiivsed kogemused annavad mulle kindluse öelda, et igaüks, kes kasutab neid teadmisi korrektselt ja järjepidevalt, kogeb oma elus positiivseid muutusi. Tehnikate järjepideval kasutamisel saad ka sina:

  • oma elust hea ülevaate
  • olla stabiilselt rahul ja õnnelik
  • avada ja realiseerida oma potentsiaale
  • kujundada elu vastavalt oma soovidele ja vajadustele
  • olla pingutamata sõbralik ja lahke
  • tõsta oma võimekust eesmärkide elluviimisel
  • olla taiplikum ja orienteeruda olukordades kiiremini
  • tõsta oma võimed ja elukvaliteet täiesti uuele tasemele
  • olla realist, elades illusioonideta
  • lahendada tekkivad probleemid koheselt
  • vabastada end kiirelt häirivatest harjumustest
  • ületada oma ebakindlus, hirmud ja foobiad
  • vabaneda süü, pettumuse või kättemaksu koormast
  • osaleda elus aktiivselt, asju edasi lükkamata
  • ennetada läbipõlemist ja madalseisu