Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

 • Õpetused
 • Teadliku Muutuse Kunst
 • Babaji kriya jooga
 • ASK Ingvar
 • Babaji kriya jooga päritolu 

  Kriya jooga traditsioon pärineb iidsetelt joogameistritelt mahasiddhadelt, kes elasid ja õpetasid Lõuna-Indias Tamilis. Joogaliini rajaja Kriya Babaji Nagaraj sünteesis oma joogaõpetuse teadmistest ja tehnikatest, mille andsid talle edasi siddhad Agastyar ja Boganathar.

  CollapseBelow

  Babaji Nagaraj pühendas Badrinathi lähedal Himaalajates aastatel 1954 ja 1955 nendesse tehnikatesse joogi S.A.A. Ramaiah. Aastal 1983 seadis joogi Ramaiah oma õpilasele Marshall Govindan Satchidanandale ranged eeltingimused, enne kui ta sai õiguse õpetada 144 Babaji kriya jooga tehnikat ehk kriyat. Satchidanandal kulus mitmeid aastaid nende eeltingimuste täitmiseks, misjärel sai ta hakata levitama Babaji kriya jooga õpetusi ka väljaspool Indiat. 2007. aastal pühitses Satchidananda Lilleorus mind Babaji kriya jooga acharyaks ehk meisterõpetajaks, vaimse nimega Ishwarananda.

  Kriya jooga tehnikad ja pühendused

  Babaji kriya jooga sisaldab endas tehnikate seeriaid ehk kriyasid, mis on jaotatud viieks osaks:

  Babaji kriya jooga 144 tehnikat ehk tegevust täidavad ära praktiliselt kõik tühimikud meie eludes ja annavad aimu potentsiaalidest, mille peale ise ei tulegi. Kuna kõiki tehnikaid ei ole võimalik korraga praktiliselt omandada, on nende edastamine jagatud kolmeks osaks. Sel põhjusel on meil Babaji kriya joogasse kolm pühendust. 

  CollapseBelow

  Esimese astme pühendus, intensiivne joogaritriit, on kahepäevane. Õpitakse kuidas teadlikult arendada keskendumise oskust, vallata tähelepanu liikumist, korrastada oma mõtlemisprotsessi ja kasutada intuitsiooni. Omandatakse kuus erinevat hingamistehnikat vitaalsuste arendamiseks, aktiveerimiseks ja tasakaalustamiseks. Samuti õpitakse 18 füüsilist kriya hatha jooga harjutust keha funktsionaalsuse toetamiseks, korrastamiseks ja tugevdamiseks.

  Võimalused õppida Babaji kriya joogat

  Babaji kriya joogat antakse edasi vahetult õpetajalt õpilasele pühitsuse teel. Alates 2007. aastast olen Babaji kriya joogasse pühendanud inimesi Eestis, Venemaal ja Saksamaal. Lisaks minule on maailmas veel viis acharyat, kellel on õigus anda pühitsusi kõigisse kolme Babaji kriya jooga astmesse. Eestis aset leidvad pühendused toimuvad Lilleorus, mis on alates 2004. aastast osa globaalsest Babaji kriya jooga keskuste võrgustikust. Minu juhendamisel Babaji kriya joogasse pühendamise eeltingimuseks on Teadliku Muutuse Kunsti I-II kursuse läbimine ning praktiseerimine.

  Lähemat infot Babaji kriya jooga pühenduste kohta leiab Lilleoru lehelt.

  Ingvar Ishwarananda Babaji kriya joogast

  Mulle on olnud alati oluline selgitada välja, kuidas protsessid tegelikus elus toimivad ja kuidas seda teadmist praktiliselt kasutada. Oma teel olen ma omandanud ja praktiseerinud mitmeid õpetusi, kuid praegu tagasi vaadates ja hinnates võin ma öelda, et ükski neist ei olnud terviklik ega vastanud kõigile olulistele küsimustele. Babaji kriya jooga oli see, mis aitas mul liita toimivaks tervikuks kõik seniomandatud teadmisest inimesest. Täna võin ma öelda, et minu elus ei ole midagi muud peale teadliku tegutsemise. See ongi kriya. Alates 2007. aastast olen ma acharya Ishwaranandana pühendanud inimesi Babaji kriya joogasse. 

  CollapseBelow

  Aastaid tagasi saatis budistist sõber mulle Marshall Govindan Satchidananda raamatu „Babaji ja 18 siddha kriya jooga traditsioon“. Selles raamatus kirjeldatud viie keha süsteem pani õigetele kohtadele kõik minu eelnevad teadmised ja kogemused. Ma võtsin autoriga ühendust ja palusin tal õpetada Babaji kriya joogat Eestis. 2004. aastal toimuski Lilleorus esimene pühendus Babaji kriya joogasse. Babaji samyama kriya tehnika ajal andis Babaji teada: “Õpeta inimestele kriya joogat”, mis mind sel hetkel üllatas ja segadusse ajas.

  Ühe oma järgmise Eesti visiidi käigus palus Satchidananda mul hakata kriya joogat õpetama ja aastal 2007 pühitses ta mind acharya Ishwaranandaks. Praegu pühendan ma inimesi Babaji kriya jooga kõigisse kolme astmesse. Aastaks 2018 on üle 50 minu kriya jooga õpilase läbinud kriya hatha jooga õpetaja koolituse ning üle 30 neist õpetab aktiivselt üle Eesti.

  Vaadates tagasi, võin ma öelda, et olin saavutanud püsiva teadlikkuse ja leidnud oma tegeliku Mina tänu Kriya Babaji abile juba enne Babaji kriya jooga Eestisse jõudmist. Sain aru, et ta on kogu aeg olnud minuga, ma ei olnud lihtsalt teda õpetajana ära tundnud. Olin tema ilmestumist pidanud enda taipamisteks, headeks mõteteks, intuitsiooniks, inspiratsiooniks ja teadmisteks. See oli Babaji kriya jooga, mis aitas mul tervikpildi lõpuks kokku panna.

  Babaji kriya jooga erilisus peitub selles, et selles sisalduvad tehnikad põhinevad niivõrd sügavatel teadmistel meie sisemaailma mehhanismidest, et nende mõju ületab kujutlusvõime piirid. Minu austus ja lugupidamine Babajile ja mahasiddhadele selle eest, et nad jagasid neid kõrgeid ja sügavaid teadmisi meiega!

  Minu kogemus näitab, et tehnikate efektiivsus sõltub teadlikkuse stabiilsusest ja süvenemise sügavusest nende läbiviimisel. Babaji kriya jooga õpetajana olen tähele pannud, et õpilastel esinevad nende tehnikate rakendamisel raskused. Ma uurisin raskuste põhjuseid ja leidsin kolme tüüpi takistusi: ebastabiilne teadlikkus ehk “monkey-mind”, automaatselt üleskerkivad emotsioonid ning püsimatu mõistus. Kuna õpilastel ei ole veel tegeliku Mina kogemust, siis puudub selge arusaamine sellest, „kes ma olen“ ja „kes ma ei ole“. Ei ole ka selget arusaamist selles osas, mis leiab aset sisemaailmas, mis on tegeliku Mina roll meie elu kujundamisel ning milliseid võimalusi avab kriya jooga inimese sisemaailma muutmisel. TMK kujunes välja, et inimesed saaksid need takistused ületada.

  Kriya jooga algab, kui oled juba vähemalt 90% teadvel

  Babaji kriya jooga on kõrge õpetus, mis ei avane koheselt. Seetõttu sõltub nende tehnikate efektiivsus lisaks süvenemisele ka järjepidevusest tehnikate rakendamisel. Kuid kõige olulisem on Babaji juhendus.