Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

 • Õpetused
 • Teadliku Muutuse Kunst
 • Babaji kriya jooga
 • ASK Ingvar
 • Teadliku Muutuse Kunsti meetod

  Teadliku Muutuse Kunst (TMK) võtab kokku suure osa minu üle 35 aastase praktilise uurimistöö tulemusel saadud taipamisi ning avastusi, samuti 25 aastase õpetamiskogemuse teadlikkuse ja jooga vallas. TMK juured on iidses joogalikus tarkuses, mille teadmisi 21 sajandi inimese jaoks kohandades sai 2008 aastal loodud tänapäevane enesejuhtimise meetod igapäevase elukvaliteedi tõstmiseks. Lisaks tuhandete praktikute positiivsetele kogemustele kinnitab loodud meetodi efektiivsust ka 2018. a sõltumatu uuringuagentuuri Kantar-Emor poolt läbi viidud uuring.

  CollapseBelow

  TMK käsitleb inimest senini ühiskonnas kasutusel olnud vaatest terviklikumalt, baseerudes inimese viietasandilisele ülesehitusele. Paljud inimesed on tänu TMK meetodile nii oma väikestest kui suurtest probleemidest täielikult ja iseseisvalt vabanenud. Näiteks oskab kursuse läbinu ebameeldiva jutuajamise jooksul teisele märkamatult paari sekundiga häirivatest emotsioonidest ja mõtetest vabaneda ning jääda samal ajal asjakohaseks, et saavutada parim tulemus. Võimaldades tegeleda probleemiga kohe ja reaalajas, sellest lõplikult vabanedes, luuakse stabiilne pinnas oma elule. Selles peitubki meetodi uuenduslikkus. Tulemused on püsivad ja tagasipöördumatud. Osaliste head tulemused kinnitavad, et elu negatiivsete emotsioonide ja kannatusteta on võimalik. Hetkest, mil õpid oma automaatselt aktiveeruvaid emotsioone ja mõtteid vabastama, saad hakata kujundama oma elu vastavalt oma vajadustele ja soovidele.

  Mis tuleb vabanenud emotsioonide ja mõtete asemele? Stabiilsus, rahulikkus, empaatia ja sisemine vabadus. Töövõimekus ja energia kasvavad kordades ja mis kõige olulisem – automaatsete reaktsioonide asemel hakkab domineerima teadlikkus. Teadlikkus on inimese kõige olulisem töövahend – arukuse, professionaalsuse ja loovuse vundament. Seeläbi toetab oma lihtsuses ja efektiivsuses unikaalne TMK meetod isikliku jätkusuutlikkuse saavutamist.

  Teadliku Muutuse Kunsti kursused

  Teadliku Muutuse Kunsti kursustesari on osa isikliku arengu programmist Human 2.0, mis võimaldab omandada uued enesejuhtimise põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks ja püsivaks tõstmiseks. Vaata siit järgmiste TMK kursuste toimumisaegu!

  TMK meetodit antakse edasi viie 1-päevase kursuse kaudu. Iga kursus keskendub ühele inimese toimimise tasandile ning antud tasandi mõjutamise tehnikatele. Kõik kursused toetuvad läbivalt teadlikkusele ja õpetavad, kuidas aktiivselt kasutada intellekti – inimese kõige võimsamat  täidesaatvat töövahendit. Esimest ja teist kursust õpetatakse koos ühe tervikuna, III, IV ja V kursust saab läbida ühekaupa - nii moodustub teekond Human 2.0-ni ja saab võimalikuks isiklik üleminek teadlikkusele kui uuele paradigmale.  

  Mida meetod sisaldab ja iga kursus käsitleb?

  CollapseBelow

  I kursus õpetab oma sisemaailma tundma ja selle erinevaid nähtusi eristama: mis on aistingud, tunded, emotsioonid, mõtlemine, teadlikkus, teadvus ja tegelik Mina? Õpid tundma oma sisemaailma nähtuste omavahelisi seoseid ja automatismide kujunemise põhjusi. Saad praktilise kogemuse teadlikkusest ja tegelikust Minast ning vastuse küsimusele "mis meil kõigil viga on?" 

  II kursus keskendub tunnetele ehk emotsioonidele, mis on meie pidevalt vahelduvate meeleolude põhjuseks. Õpid emotsioone avastama, nendes orienteeruma ja neid vajadusel vabastama. Saad meetodid vabanemaks just praegu aktiveeruvatest, juba aktiveerunud ja kroonilistest emotsioonidest. Saad väärtuslikku infot ka emotsioonide seostest füüsilise keha pingete ja haigustega. Lisaks õpid tundma tehnikat hirmust vabanemiseks.

  III kursus keskendub mentaalsele tasandile ehk mõistusele, kujutlusvõimele ja mälule. Avastad, kuidas mõtlemine toimib kui kausaalne ehk reaalsust loov tasand. Õpid end vabastama häirivatest meenutustest, ettekujutustest ja tegelikkust mittekajastavatest mõtetest, et elada täisväärtuslikumat, ümbritseva reaalsusega kontaktis olevat elu.

  IV kursus keskendub intellekti ehk inimese kõige võimsama tööriista tundma- ja kasutama õppimisele. Õpid eristama ja kasutama eristamist, süvenemist, arusaamist, taipamist, intuitsiooni, inspiratsiooni, tahet ja taotlust. Samuti õpid pikendama aktiivse teadlikkuse rakendamise kestvust sõltumata olukorrast. See nö mõistuseülene tasand aitab arendada
  Human 2.0 juurde kuuluvaid omadusi.

  V kursus keskendub üleminekule emotsioonidele ja mentaalsusele tuginevast vanast paradigmast uude, sihipärasele teadlikkuse kasutusele tuginevasse paradigmasse. Kursus õpetab igapäevaselt uut moodi elama ja tegutsema, kogudes infot, seda analüüsides ja alles seejärel tegutsedes.

  Kuidas TMK kujunes?

  TMK sai alguse 2008. aastal. Esialgu arendasin selle oma Babaji kriya jooga õpilaste aitamiseks, et nad saaksid oma praktikates paremini edeneda. Nimelt märkasin, et paljudel õpilastel on raskusi praktikate sooritamisega. Jälgides, miks nad ei suuda neid joogateadmisi tulemuslikult rakendada, selgus, et takistuseks oli praktikate automaatseks muutumine.

  CollapseBelow

  Kriya jooga täpsed ja kõrgetasemelised tehnikad vajavad kohalolu hetkes, kuid õpilaste harjumuslikud emotsioonid ja iseeneslikult aktiveeruv mõtlemine ei võimaldanud tehnikaid teadvustatud viisil läbi viia ega täielikult kasutada. Hakkasin süvitsi uurima autopiloodi toimimist ja võimalusi, kuidas niisugustest reakstioonidest vabaneda ning nende teket ka ennetada. Teemasse süvenedes selgus, et üle 95% inimese igapäevasest tegevustest on teadvustamata. Teadvustatud tegevusi on vaid 5%. See tähendab, et pea 8 miljardit inimest elab automaatset ja alateadlikku elu, milles nad ise teadlikult ei osale, vaid on juhitud automaatselt esile kerkivatest emotsioonidest ja mõtetest. Leidsin, et kuigi kõigil inimestel on teadvus ja teadlikkus, kasutatakse seda praktilises elus väga harva. Ning ühe asja avastasin ma veel – pidevas muutuvate emotsioonide ja mõtete virvarris ei teagi inimesed, kes nad tegelikult ise on. Iseennast ei kogeta kui olemasolu. Seetõttu ei teata ka, et kannatustest ja muudest probleemidest on võimalik jäädavalt vabaneda. TMK avalikud kursused algasid siis, kui mul paluti uusi tehnikaid ja inimesekäsitlust õpetada ka joogaõpilaste ringist väljaspool.

  Meetod, mille eripära on üleliigsest vabanemine

  TMK meetodite püsiv rakendamine aitab automaatseid reaktsioone vähendada, teadlikkuse osakaalu üha suurendada ja taas avastada oma tegelik Mina. Alates 2010. aastast on mind kutsutud TMK-d õpetama ka välismaale – näiteks Brasiiliasse, Saksamaale, Venemaale, USAsse. Kuna nõudlus selle teadmise järele on suur, olen andnud õigused kursuseid läbi viia ka osadele oma õpilastele.